Beheren

Om de kosten van uw IT-omgeving te beheersen is efficiënt beheer onmisbaar. Bovendien is uw IT-omgeving allesbepalend voor de operationele slagvaardigheid van uw organisatie en dienen eventuele proces- en systeemstoringen dus voorkomen te worden. Op basis van structureel onderhoud en beheer van IT-infrastructuren en -systemen, zorgen we dat de continuïteit van uw IT-omgeving gewaarborgd is. We monitoren op afstand en op locatie, staan flexibel paraat vanuit onze servicedesk en nemen u het beheer van de IT-omgeving geheel of gedeeltelijk uit handen met heldere Service Level Agreements.

Kosten beheersen en storingen voorkomen

Verouderde software, slijtage aan hardware, overbelasting of verkeerd menselijk handelen: elke IT-omgeving kent zijn zwakke plekken. Vanuit kennis van de laatste software-updates en nieuwe productversies enerzijds en pro-actieve monitoring aan de andere kant, weet OneSolution mogelijke storingen of conflicten voor te zijn. Daarnaast zorgen we dat u steeds beschikt over de meest recente versies van uw producten.

Monitoring, onderhoud en beheer:

  • Licentiebeheer
  • Servicedesk
  • Beheer op locatie
  • Maatwerk
  • Serverbeheer
  • Werkplekbeheer
  • Netwerkbeheer
Word wendbaar door beheersbare contracten »