Netwerkinfrastructuur

Het ontwerpen en implementeren van netwerkinfrastructuren is specialistenwerk. De system engineers van OneSolution beschikken over uitgebreide netwerkkennis en -ervaring, en zijn volledig gecertificeerd om uw IT-netwerk optimaal in te richten en te beheren. Voorafgaand aan elke aanpassing of uitbreiding van uw netwerk, voeren zij een uitgebreide analyse en risico-inventarisatie uit. En natuurlijk zorgen zij dat de reguliere organisatieprocessen tijdens de uiteindelijke implementatie zo min mogelijk verstoord worden, zodat de continuïteit voortdurend gewaarborgd is.

Beveiliging en draadloze netwerken

netwerkinfrastructuur

In een tijd dat computerinbraken aan de orde van de dag zijn, volstaat een eenvoudige firewall niet meer om uw cruciale gegevens te beveiligen. Op basis van een betrouwbare netwerkinfrastructuur helpt OneSolution u de bedrijfsveiligheid zeker te stellen. Dat geldt overigens even goed voor draadloze netwerken, waarbij veiligheid en stabiliteit van groot belang zijn. Beveiligingsmaatregelen, authenticatie, betrouwbaarheid en schaalbaarheid zorgen dat uw draadloze netwerkomgeving optimaal beantwoordt aan de eisen van de moderne tijd.

 1. 1
  Adviseren

  Zijn uw bedrijfskritische gegevens werkelijk voldoende beveiligd? Neem het zekere voor het onzekere en doe de OneSolution WendbaarheidScan Veiligheid.

 2. 2
  Ontwerpen

  Functioneel dient een infrastructuur toekomstbestendig antwoord te bieden op IT-vraagstukken. Technisch moet het feilloos functioneren.

 3. 3
  Leveren

  OneSolution garandeert de veiligheid van uw netwerken met flexibele oplossingen van Cisco en regelt verificatie en autorisatie.

 4. 4
  Implementeren

  Installatie, configuratie, testen en implementatie van netwerken wordt uitgevoerd aan de hand van een gedegen en overzichtelijk projectplan.

 5. 5
  Beheren

  Ook het beheer van netwerkinfrastructuren is specialistenwerk. Beheer en onderhoud voeren wij uit op basis van vooraf gemaakte afspraken.

Word wendbaar met toekomstbestendige netwerken »